474 Kesalahan Umum dalam Akidah & Ibadah Beserta koreksinya
Penulis : Wahid Abdussalam Bali
Harga : Rp.85.000,-

Deskripsi :
Tidak sedikit di antara orang Islam yang memahami Islam secara sepotong saja, sehingga mereka terperosok ke dalam kesalahan dalam menjalankan agama. Mereka enggan mempelajari hal-hal penting dalam agamanya, dari mulai perkara akidah, ibadah hingga permasalahan hubungan antar manusia, yang sesungguhnya telah diatur dengan rinci dalam kaidah-kaidah agama Islam. Di samping itu banyak pula dari kalangan ulama salaf yang berusaha memerangi kesalahan umat dalam beragama. Mereka berusaha memurnikan ajaran Islam, menentang bid’ah dan menguatkan akidah umat Islam. Buku-buku kajian tauhid, tafsir, hadits dan fikih bermunculan untuk meluruskan kesa-lahan umat Islam. Di antara mereka terdapat Syaikh Wahid bin Abdus-salam Bali, yang berusaha menguraikan kesalahan-kesalahan tersebut dengan rinci dan jelas dalam al-Kalimat an-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Sya-i’ah, yang versi Indonesianya kami beri judul 474 Kesalahan Umum dalam Akidah dan Ibadah beserta Koreksinya. Dalam membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam akidah, thaharah, adzan, masjid, shalat Jum’at dan shalat Idul fitri dan Adha, buku ini terasa mempunyai bobot, karena senantiasa disertai dengan koreksi atas setiap kesalahan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih. Selamat membaca!
Title : 474 Kesalahan Umum dalam Akidah & Ibadah Beserta koreksinya
Description : Penulis : Wahid Abdussalam Bali Harga : Rp.85.000,- Deskripsi : Tidak sedikit di antara orang Islam yang memahami Islam secara sepotong saja...

0 Response to "474 Kesalahan Umum dalam Akidah & Ibadah Beserta koreksinya"

Posting Komentar