SIFAT SHALAT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASSALAM PRICE Rp 250.000,-


- Penulis Buku:
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
- Penerjemah:
Abu Zakariya Al-Atsary
- Halaman Buku:
3 jilid
- Ukuran Buku:
15,5 cm x 24,5 cm
- Jenis:
Hard Cover + Box

Sungguh, kitab Sifat Shalat Nabi Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam buah karya muhaddits pada abad ini, Al-Allamah Nashir As-Sunnah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahini adalah kitab monumental yang telah dinanti oleh segenap kaum Muslimin. Bagaimana tidak, kitab ini mengupas secara tuntas dan gamblang bagaimana Nabi Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat sejak takbir hingga salam. Seakan penulis rahimahullahtidak lagi memberikan kesempatan kepada selainnya untuk menulis kitab seperti ini.
Kekuatan pembahasan, baik dari sisi hadits maupun fiqih, disertai kelugasan dan kecermatan dalam mengolah alur demi alur bahasan ilmiah, argumentasi yang memukau dalam setiap pasal pembahasan, bahkan dalam setiap bab permasalahan, adalah karakter kuat yang nampak pada kitab-kitab dan karya ilmiah beliau rahimahullah. Dan, kitab ini adalah salah satu di antaranya.
Di hadapan pembaca budiman, akan nampak figur seorang ulama Rabbani … sehingga tidak salah lisan berucap jikalau dikatakan: inilah satu-satunya atsar Ulama As-Salaf yang pernah menyertai kita di zaman ini.

Title : SIFAT SHALAT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASSALAM PRICE Rp 250.000,-
Description : - Penulis Buku: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani - Penerjemah: Abu Z...

0 Response to "SIFAT SHALAT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASSALAM PRICE Rp 250.000,-"

Posting Komentar